TILL MORMORSRUTOR  ¦   LUFTMASKOR  ¦   SMYGMASKOR  ¦   STOLPAR   ¦   LÄNKAR

Virkguide »

- Luftmaskor
- Smygmaskor
- Stolpar

Om du redan kan de här maskorna kan du gå vidare till mormosrute-guiden:

 

Guide för hur man virkar Mormors-rutor »

- Mitten
- Andra varvet
- Fram till en färdig ruta

 

Vad ska man ha mormorsrutor till? »

Smygmaskor »

Smygmaskor används när man ska binda ihop en kedja med luftmaskor till en ring. De används också för att på ett omärkligt sätt "flytta fram" tråden i arbetet utan att behöva virka några synliga maskor. När man virkar mormorsrutor är smygmaskor ovärdeliga eftersom man binder ihop varje varv.

  
Stick virknålen genom maskan, hämta garn, dra igenom. Här användes smygmaskan för att sluta en ring, men den kan också användas för att "flytta fram" garnet. Då sticker man virknålen genom nästa maska, hämtar och drar igenom. På så vis flyttas garnet en maska framåt utan att det märks på det färdiga arbetet.

När du har lärt dig smygmaskor är det dags att gå vidare och lära dig stolpar.

Det är enklast att lära sig virka om man har garn
och virknål i händerna när man läser på dessa sidor.
Annars känner man sig lätt lite vilsen när man ska
lära sig något praktiskt.

 

Kontakt »

Om du undrar något; skicka ett mail! /Sara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast 2011-01-25

Sara Lindström © 2005-2011 • Använd gärna materialet, men referera till mig!